Budownictwo

Zgromadzone za pomocą UAV materiały zdjęciowe i filmowe to dostepna i łatwa w interpretacji dokumentacja, która wyraźnie usprawnia zarządzanie inwestycją budowlaną:

  • planowanie i optymalizację pracy ludzi i maszyn,
  • kontrolę postępu prac,
  • dbałość o bezpieczeństwo pracowników i mienia.

Szybkość i niski koszt pozyskania danych sprawia, że misje inspekcyjne mogą być realizowane tak często, jak jest to potrzebne. Wykorzystanie dronów w budownictwie to nie tylko ocena wizualna, ale również powstające opracowania: ortomozaiki, wizualizacje 3D obiektów, numeryczne modele powierzchni terenu czy obliczenia kubaturowe.

Proponujemy także przeglądy na żywo i transmisje online z placu budowy, podczas których, na bieżąco można śledzić obraz z kamery drona i kontrolować przebieg prac.

Teren budowy to miejsce, gdzie ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo. Zastosowanie BSL w dwojaki sposób wpływa na wzrost bezpieczeństwa. Przeglądy z drona umożliwiają monitorowanie odpowiedniego zabezpieczenia budowy i stref pracy. Wykonywanie inspekcji z powietrza to tani i bezpieczny sposób na wgląd w trudno dostępne miejsca na budowie (np. wykopy, zwałowiska) oraz ocenę wizualną obiektów na dużej wysokości, który nie wymaga zastosowania np. rusztowań czy podnośników.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług (inspekcje, inwentaryzacje dronem) również po zakończeniu budowy. Kontrola techniczna z użyciem wyposażonego w kamerę inspekcyjną quadrokoptera to większa szczegółowość, niższe koszty i krótszy czas przeglądu stanu technicznego wszelkich budynków (min. zabytków) i budowli inżynieryjnych np. konstrukcji, mostów.

 

Szybki kontakt