Budownictwo

Zgromadzone za pomocą UAV materiały zdjęciowe i filmowe to dostepna i łatwa w interpretacji dokumentacja, która wyraźnie usprawnia zarządzanie inwestycją budowlaną:
  • planowanie i optymalizację pracy ludzi i maszyn,
  • kontrolę postępu prac,
  • dbałość o bezpieczeństwo pracowników i mienia.

Drony wykorzystuje się również do optymalizacji wielu elementów kontrolnych, jak np. weryfikacja robót wykonanych na dachu budynków czy też sprawdzenie elewacji budynków, bez konieczności rozstawiania rusztowań. Dzięki dronom o wiele sprawniej powstają wszelkiego rodzaju ekspertyzy, zwłaszcza w zakresie występowania korozji lub pęknięć w miejscach o utrudnionym dostępie, jak również analiz w zakresie głębokości wykopów na podstawie objętości wykopanej ziemi czy też obliczania rzeczywistych wymiarów fundamentów.

Szybkość i niski koszt pozyskania danych sprawia, że misje inspekcyjne mogą być realizowane tak często, jak jest to potrzebne. Wykorzystanie dronów w budownictwie to nie tylko ocena wizualna, ale również powstające opracowania: ortomozaiki, wizualizacje 3D obiektów, numeryczne modele powierzchni terenu czy obliczenia kubaturowe. Proponujemy także przeglądy na żywo i transmisje online z placu budowy, podczas których, na bieżąco można śledzić obraz z kamery drona i kontrolować przebieg prac.
Teren budowy to miejsce, gdzie ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo. Zastosowanie BSL w dwojaki sposób wpływa na wzrost bezpieczeństwa. Przeglądy z drona umożliwiają monitorowanie odpowiedniego zabezpieczenia budowy i stref pracy. Wykonywanie inspekcji z powietrza to tani i bezpieczny sposób na wgląd w trudno dostępne miejsca na budowie (np. wykopy, zwałowiska) oraz ocenę wizualną obiektów na dużej wysokości, który nie wymaga zastosowania np. rusztowań czy podnośników.

W przypadku realizacji dużych inwestycji w zakresie budownictwa bardzo ważne jest zachowanie wysokiej precyzji i kontroli poszczególnych etapów prac. Nie każde z miejsc jest łatwo dostępne dla człowieka, a każda inspekcja może stanowić zagrożenie dla osoby kontrolującej. W tym celu człowieka zastępuje się dronem. Wykorzystanie dronów w budownictwie pozwala nie tylko na sprawniejsze i bezpieczniejsze przeprowadzenie inspekcji miejsc trudno dostępnych, pozwala również na efektywniejszą inwentaryzację zgromadzonych zasobów na placu budowy, w tym maszyn jak i surowców.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług (inspekcje, inwentaryzacje dronem) również po zakończeniu budowy. Kontrola techniczna z użyciem wyposażonego w kamerę inspekcyjną quadrokoptera to większa szczegółowość, niższe koszty i krótszy czas przeglądu stanu technicznego wszelkich budynków (min. zabytków) i budowli inżynieryjnych np. konstrukcji, mostów.

Szybki kontakt