Energetyka

inspekcje linii energetycznych

Wyposażone w wysokiej klasy kamery drony pozwalają na dokładne – wykonywane z bliskiej odległości i pod różnymi kątami – oględziny słupów, przewodów i izolatorów. Ułatwiają także proces identyfikacji zwisów przewodów lub kolizji linii przesyłowych z roślinnością wysoką czy istniejącą zabudową.

Bezzałogowe statki powietrzne są wręcz niezastąpione podczas inspekcji linii energetycznych w terenach trudno dostępnych (np. górskich, podmokłych, bagiennych itp.), gdzie dotarcie ekipy technicznej może rodzić wiele problemów i generować dodatkowe koszty. Zastosowanie BSP w przeglądach infrastruktury energetycznej to świetne rozwiązanie, którego wybór oznacza większe bezpieczeństwo oraz szybsze wykrycie zagrożeń i usunięcie usterek, a tym samym, krótszy czas lub uniknięcie wyłączenia instalacji.

Nasze inspekcje linii energetycznych mogą mieć charakter okresowych przeglądów infrastruktury lub działań interwencyjnych, które pozwalają na natychmiastową ocenę sytuacji i podjęcie niezbędnych działań remontowych.

Infrastruktura energetyczna należy do tzw. infrastruktury krytycznej. Jej prawidłowe funkcjonowanie jest podstawą bezpieczeństwa kraju. Ważne jest więc zapewnienie odpowiedniej sprawności całego układu energetycznego, uwzględniając w tym wszelkie, nawet najdrobniejsze ogniwa tego układu. Jednym z ogniw, które najtrudniej się kontroluje, są słupy wysokiego i średniego napięcia.

Ze względu na ryzyko porażenia prądem należy ograniczać obecność człowieka w ich obrębie do niezbędnego minimum. Przeprowadzenie przeglądu za pomocą drona pozwala na bezpieczniejsze przeprowadzenie całego procesu. Dokonujemy przeglądu z odpowiedniej odległości, sprawdzając dokładnie poszczególnie elementy. Nie zachodzi konieczność wyłączenia poszczególnych elementów infrastruktury, dzięki czemu nie dochodzi do przerw w dostawach prądu do obiektów zasilanych daną linią.

Kontrola sieci energetycznej pozwala nie tylko na wykrycie uszkodzeń słupów, lecz także uszkodzeń sieci i wykrywanie miejsc, w których dochodzi do zwarcia.

Wspinaczka na wieże telekomunikacyjne to niebezpieczne zadanie. Dzięki UAV operatorzy sieci komórkowych mogą uniknąć narażania swoich pracowników podczas okresowych kontroli technicznych wież i masztów. Inspekcje infrastruktury telekomunikacyjnej kosztują wówczas mniej i są bardziej bezpieczne.

Szybki kontakt