Energetyka

inspekcje linii energetycznych

Wyposażone w wysokiej klasy kamery drony pozwalają na dokładne – wykonywane z bliskiej odległości i pod różnymi kątami – oględziny słupów, przewodów i izolatorów. Ułatwiają także proces identyfikacji zwisów przewodów lub kolizji linii przesyłowych z roślinnością wysoką czy istniejącą zabudową.
Bezzałogowe statki powietrzne są wręcz niezastąpione podczas inspekcji linii energetycznych w terenach trudno dostępnych (np. górskich, podmokłych, bagiennych itp.), gdzie dotarcie ekipy technicznej może rodzić wiele problemów i generować dodatkowe koszty.

Zastosowanie BSP w przeglądach infrastruktury energetycznej to świetne rozwiązanie, którego wybór oznacza większe bezpieczeństwo oraz szybsze wykrycie zagrożeń i usunięcie usterek, a tym samym, krótszy czas lub uniknięcie wyłączenia instalacji.

Nasze inspekcje linii energetycznych mogą mieć charakter okresowych przeglądów infrastruktury lub działań interwencyjnych, które pozwalają na natychmiastową ocenę sytuacji i podjęcie niezbędnych działań remontowych.

Wspinaczka na wieże telekomunikacyjne to niebezpieczne zadanie. Dzięki UAV operatorzy sieci komórkowych mogą uniknąć narażania swoich pracowników podczas okresowych kontroli technicznych wież i masztów.

Inspekcje infrastruktury telekomunikacyjnej kosztują wówczas mniej i są bardziej bezpieczne.

Szybki kontakt