Ortofotomapa

Ortofotomapy z drona i ich zastosowanie

Ortofotomapy z drona mają szeroki zakres zastosowań. Wykorzystuje się je tam, gdzie niezbędne jest wierne odwzorowanie terenu. Mogą być użytkowane na potrzeby wizualizacji, jak również do wykonywania pomiarów geodezyjnych z dokładnością do 1cm.

Coraz częściej wykorzystuje się je do celów projektowych. Ortofotomapa  jest przydatna m.in. podczas wykonywania budowy drogi, budynku, hali, dużych stref przemysłowych, kompleksów handlowych czy ośrodków wypoczynkowych. Coraz częściej okazuje się wręcz niezbędna na rożnych etapach inwestycji budowlanych. Ortofotomapy są też wykorzystywane w planowaniu infrastruktury, dróg, linii kolejowych, linii energetycznych.

Ortofotomapy z drona są powszechnie wykorzystywane w inżynierii lądowej, przy planowaniu i realizacji prac budowlanych, pozwalają monitorować na bieżąco postęp prac i poddawać ocenie poszczególne etapy budowy.

Ortofotomapa z drona może być również wykorzystywana do ewidencjonowania gruntów oraz przy wyznaczaniu granic działek.

Zdjęcia lotnicze z drona - ortofotomapy terenu

Numeryczny model pokrycia terenu z wykorzystaniem chmury punktów pozwala na precyzyjne i szybkie pozyskanie odwzorowania modeli terenu.

Wykorzystanie zdjęć lotniczych z drona w układzie współrzędnych znacznie ułatwi prace nad większym obszarem i pomoże w szybkim odnajdywaniu różnych punktów. Obraz terenu przedstawiony w taki sposób zawiera wszelkie obiekty znajdujące się na nim, co daje solidną podstawę pod kolejne prace na danym obszarze.

Szybki kontakt