Ortofotomapy szkolenie

Szkolenie z Fotogrametrii niskiego pułapu – Pix4Dmapper

Szkolenie „Fotogrametria niskiego pułapu – Pix4Dmapper” składa się z części teoretycznej jak i  części praktycznej. Kurs ten dedykujemy osobom i firmom, które chcą się nauczyć zastosowania dronów w pozyskiwaniu wysokiej jakości ortofotomap  m.in. w takich branżach jak: geodezja, budownictwo, energetyka, leśnictwo, rolnictwo, archeologia oraz ochrona środowiska. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów przy użyciu oprogramowania Pix4Dmapper i nie tylko.

Program Pix4Dmapper jest programem fotogrametrycznym, który służy do tworzenia wysokiej jakości chmur punktów, modeli 3D, numerycznych modeli terenu oraz ortofotomap do specjalistycznych branżowych analiz.

DLA KOGO SZKOLENIE Z FOTOGRAMETRII NISKIEGO PUŁAPU?

Szkolenie z tworzenie ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych za pomocą drona przeznaczony jest dla osób, które posiadają Świadectwo Kwalifikacji operatora drona UAVO lub posiadają umiejętności, wiedzę i panują nad dronem w locie. Na tym szkoleniu nie uczymy się latać bezzałogowymi statkami powietrznymi, tylko wykorzystywać je do fotogrametrii.

Szkolenie 2 dniowe, pierwszy dzień teoria. Drugi dzień praca w terenie oraz wykonanie orofotomapy z uzyskanych danych z nalotu.

Po odbyciu szkolenia będziesz posiadać wiedze taką jak umiejętności w zakresie: 

– Fotogrametrii, teledetekcji ora GIS

– Planowanie lotu oraz dobór odpowiedniego sprzętu do wykonania zlecenia

– Przetworzenie zdjęć w programie Pix4D, generowanie chmury punktów, wykonywanie obliczeń odległości, powierzchni oraz obojętności

Po odbytym szkoleniu w pełni jesteś w stanie wykonać sam zlecenie.