Pomiary objętości

Sprawny pomiar objętości mas ziemnych umożliwia regularne wykonywanie inwentaryzacji, kontroli stanów magazynowych czy śledzenie postępów w wydobyciu. Co ważne, realizowany z pokładu drona, zdalny pomiar zmniejsza do minimum czas przebywania człowieka w warunkach niebezpiecznych, a w czasie pomiaru praca zakładu nie jest zakłócana. Jest to rozwiązanie nie tylko oszczędzające czas, ale również bezpieczne i ekonomiczne.

Przeprowadzanie pomiarów z wysokości pozwala na uniknięcie błędów, które mogą powstać podczas pomiaru z poziomu gruntu. Wykorzystanie drona do pomiarów objętości jest również dużo bezpieczniejsze. Minimalizowanie ryzyka jest obowiązkiem każdego pracodawcy i inwestora, dlatego dzięki fotogrametrii udaje się unikać zbędnego ryzyka. Owe ryzyko to nie tylko osuwiska, lecz również sama obecność w obrębie materiałów, których właściwości fizyko-chemiczne mogą wywoływać negatywne konsekwencje dla życia i zdrowia ludzkiego.

Fotogrametryczny pomiar objętości mas ziemnych to metoda uniwersalna: krótka i prosta droga do uzyskania precyzyjnych wyników tj. objętości hałd, zwałów, pryzm, wykopów czy wyrobisk górniczych. W taki sposób możemy pomierzyć objętość wszelkich magazynowanych materiałów sypkich: węgla, kruszyw, rud, popiołu, humusu itp.

Wykorzystanie fotogrametrycznych pomiarów objętości doskonale sprawdza się nie tylko na miejscu realizacji inwestycji budowlanych, gdzie takie pomiary pozwalają na zweryfikowanie faktycznej ilości materiałów, lecz również w obrębie baz materiałowych, gdzie składowane są produkty sypkie. Wysoka dokładność, którą charakteryzuje się owe rozwiązanie, pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników.

Szybki kontakt