Telekomunikacja

INSPEKCJE MASZTÓW ANTENOWYCH

Pozyskany przez drona wysokorozdzielczy materiał fotograficzny i filmowy doskonale oddaje stan konstrukcji i urządzeń zamontowanych na masztach telekomunikacyjnych.

Możliwości te są wykorzystywane na co dzień do identyfikacji i weryfikacji nowych urządzeń, podczas inspekcji przedinstalacyjnych oraz kontroli wykonywanych po montażu nowych elementów. Okresowe przeglądy masztów i wież antenowych to działanie zapewniające nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wyjątkowymi sytuacjami, w których można docenić zalety użycia UAV w telekomunikacji są wystąpienia klęsk żywiołowych. Wtedy bezzałogowe statki latające znacząco usprawniają przegląd zniszczeń i usterek w obrębie trudno dostępnych wież, masztów i urządzeń.

Maszty telekomunikacyjne generują promieniowanie, które może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Ich inspekcja realizowana jest więc w momencie, gdy są one wyłączone. Klasyczna kontrola tego typu masztów poprzez wyszkolonego pracownika w dalszym ciągu niesie za sobą różne niebezpieczeństwa – wystarczy mieć na względzie fakt, iż w grę wchodzi praca na dużych wysokościach. Przegląd takiego masztu zajmuje również sporo czasu, głównie ze względu na wysokość, na jaką musi się wspiąć pracownik. To wszystko sprawia, iż takie inspekcje są niebezpieczne i zajmują dużo czasu, co ze względu na wyłączenie masztów ma również wymiar finansowy.

Inspekcje masztów telekomunikacyjnych za pomocą dronów pozwalają na minimalizowanie ryzyka wypadku i potencjalnej ekspozycji na czynniki szkodliwe, ograniczają czas wyłączenia masztu, zmniejszając koszta związane z jego niedostępnością, pozwalają również wychwycić usterki i zagrożenia, których nawet doświadczony inspektor nie byłby w stanie dostrzec, znajdując się na maszcie. Wysoka rozdzielczość nagrań i możliwość dotarcia do miejsc trudno dostępnych to zalety, o których również należy pamiętać.

Dron DIJ Phantom

Szybki kontakt