Telekomunikacja

INSPEKCJE MASZTÓW ANTENOWYCH

Pozyskany przez drona wysokorozdzielczy materiał fotograficzny i filmowy doskonale oddaje stan konstrukcji i urządzeń zamontowanych na masztach telekomunikacyjnych.

Możliwości te są wykorzystywane na co dzień do identyfikacji i weryfikacji nowych urządzeń, podczas inspekcji przedinstalacyjnych oraz kontroli wykonywanych po montażu nowych elementów. Okresowe przeglądy masztów i wież antenowych to działanie zapewniające nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Wyjątkowymi sytuacjami, w których można docenić zalety użycia UAV w telekomunikacji są wystąpienia klęsk żywiołowych. Wtedy bezzałogowe statki latające znacząco usprawniają przegląd zniszczeń i usterek w obrębie trudno dostępnych wież, masztów i urządzeń.

Dron DIJ Phantom

Szybki kontakt