Ubezpieczenia

Obecnie firmy ubezpieczeniowe stosują głównie tradycyjne, oparte na pracach specjalistów w terenie, metody zbierania dokumentacji do ubezpieczenia lub do likwidacji szkód. Często wiąże się to z trudnościami z dostępem do miejsca zdarzenia, wysokimi kosztami pracy ludzi i specjalistycznego sprzętu oraz znacznym ryzykiem poruszania się w niebezpiecznym otoczeniu.

Ze względu na charakter tych działań, wydajność oraz bezpieczeństwo specjalistów ubezpieczeniowych mogą okazać się niewystarczające. Materiał wizualny pozyskany szybko i bezpiecznie z użyciem drona (UAV) znacząco usprawni proces tworzenia dokumentacji.

Wykorzystanie latających bezzałogowych statków powietrznych (dronów) zwiększa efektywność firm ubezpieczeniowych. Dzięki zastosowaniu wysokorozdzielczych zdjęć, modeli 3D i ortofotomap, inwentaryzacja oraz ocena szkód i ryzyka stają się dużo szybsze i tańsze.

Klęski żywiołowe (burze, powódź itp.) na dużych obszarach to wyjątkowe wyzwanie. Dzięki wykorzystaniu UAV szybko dostarczamy dokładne zobrazowania terenów i obiektów, które uległy zniszczeniu. Oparte na nich szczegółowe analizy zniszczeń obiektów czy precyzyjne obliczenia powierzchni, upraszczają proces szacowania strat oraz skracają czas likwidacji szkód.

Szybki kontakt