Ubezpieczenia

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej wykorzystują drony w swojej działalności. Są one wykorzystywane nie tylko podczas szacowania strat w przypadku wystąpienia szkód, jak np. w przypadku pożarów, powodzi czy też suszy, lecz również pozwalają na efektywniejsze szacowanie wartości obiektów pod kątem kalkulacji oferty ubezpieczeniowej. Drony w ubezpieczeniach pozwalają na stworzenie solidnego materiału, stanowiącego fundament wszelkich wycen, nie tylko ze względu na wysoką rozdzielczość rejestrowanych materiałów, lecz również stworzenie perspektywy dużo szerszej, niżli obrazy rejestrowane z poziomu gruntu.

Obecnie firmy ubezpieczeniowe stosują głównie tradycyjne, oparte na pracach specjalistów w terenie, metody zbierania dokumentacji do ubezpieczenia lub do likwidacji szkód. Często wiąże się to z trudnościami z dostępem do miejsca zdarzenia, wysokimi kosztami pracy ludzi i specjalistycznego sprzętu oraz znacznym ryzykiem poruszania się w niebezpiecznym otoczeniu.

Ze względu na charakter tych działań, wydajność oraz bezpieczeństwo specjalistów ubezpieczeniowych mogą okazać się niewystarczające. Materiał wizualny pozyskany szybko i bezpiecznie z użyciem drona (UAV) znacząco usprawni proces tworzenia dokumentacji.

Wykorzystanie latających bezzałogowych statków powietrznych (dronów) zwiększa efektywność firm ubezpieczeniowych. Dzięki zastosowaniu wysokorozdzielczych zdjęć, modeli 3D i ortofotomap, inwentaryzacja oraz ocena szkód i ryzyka stają się dużo szybsze i tańsze.

Klęski żywiołowe (burze, powódź itp.) na dużych obszarach to wyjątkowe wyzwanie. Dzięki wykorzystaniu UAV szybko dostarczamy dokładne zobrazowania terenów i obiektów, które uległy zniszczeniu. Oparte na nich szczegółowe analizy zniszczeń obiektów czy precyzyjne obliczenia powierzchni, upraszczają proces szacowania strat oraz skracają czas likwidacji szkód.

W przypadku katastrof naturalnych, takich jak lawiny czy powodzie, gdzie zniszczeniu ulegają ogromne areały, wykorzystanie drona pozwala na skrócenie procesu oględzin, co przekłada się na sprawniejsze przeprowadzenie procedury odszkodowawczej oraz szybsze wypłacenie odszkodowań. Wykorzystanie drona pozwala także na zmniejszenie ekspozycji człowieka na niebezpieczeństwa będące następstwem danej katastrofy, jak również dotarcie do miejsc trudno dostępnych, do których dotarcie pieszo mogłoby stanowić kolejne zagrożenie.

Szybki kontakt